CENTRALIZACJA W STRUKTURACH

Sądzę, że tak m. in. należy rozumieć uwagę prof. T. Ko­tarbińskiego (wypowiedzianą w dyskusji odbytej w październiku 1967 r. po referacie doc. St. Kowalewskiego w Zakładzie Prakseologii PAN), gdy jeden ze sposobów decentralizacji scharakteryzował on jako „proces odsztywniania się zależności zwierzchnik—podwładny, kiedy na przykład rozkaz może być przez podwładnego kwestionowany, kiedy dolne ogniwa organizacji uzyskują prawo odwoływania się do właściwych organów w przypadku różnicy zdań w stosunku do ogniw górnych, kiedy zdobywają one uprawnienia do inicjatywy itd.”.Mówiąc o centralizacji w strukturach organizacyjnych ze względu na uprawnienia do decydowania można rozpatrywać prze­sunięcia tych uprawnień albo wzdłuż drabiny hierarchii jednostek organizacyjnych danej terytorialnie rozczłonkowanej instytucji, czyli wzdłuż drabiny „instancji”, albo wzdłuż drabiny złożonej ze szczebli kierowania w ramach tej samej instancji. Nie są to bynajmniej ruchy analogiczne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)