CENTRALIZACJA

Ciąży na nim także nadal, jeśli ma rzeczywistą możność współdecydoumnia w tych sprawach, pełna odpowiedzialność za wybór swych podwładnych i za właściwe określenie zakresu obowiązków przekazanych danemu podwład­nemu — por. [Zieleniewski 1967a, s. 477—492]. Jak w wielu innych dziedzinach, tak też przy omawianiu pro­blemów centralizacji i decentralizacji wieloznaczność terminów jest poważnym utrudnieniem orientacji. W lekturze obowiązkowej czytelnik znajdzie próbę systematyzacji znaczeń tych terminów, której tu nie powtarzam — por. [Zieleniewski 1967, s. 568. Będę się natomiast posługiwał tymi terminami w zaproponowany tam sposób, czyli w znaczeniu rezultatowym i w odniesieniu do rozmieszczenia uprawnień do decydowania na kolejnych szczeb­lach hierarchicznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)