CELE GRUPOWE

Jedne więc są, a inne nie są instytucjami. Spośród pierw­szych jedne odznaczają się w rzeczywistości (znów niezależnie od stopnia uświadomienia sobie tego przez członków) wyższym, inne niższym stopniem zorganizowania, różnią się od siebie także stop­niem świadomości, z jaką zarówno cele grupowe, jak i stosunki | organizacyjne odbijają się w umysłach członków. A same cele grupowe? Niektóre grupy mogą mieć cele wspól­ne z innymi (np. ostateczny cel, do którego zmierzają takie insty­tucje, jak prezydium rady narodowej, partia, związek zawodowy, gmina miejska i cały naród polski, jest wspólny, a wyraża go i najlepiej podstawowe prawo ekonomiczne socjalizmu, chociaż spo­soby lub zakresy działania poszczególnych instytucji w dążeniu do tego celu różnią je od siebie). Inne grupy mają cele niezależne \ od pozostałych (np. niewiele wspólnego znajdziemy między bez­pośrednimi celami kółka muzycznego a celami kopalni węgla; cele te nie są jednak niezgodne). Jeszcze inne grupy mają cele na ogół niezgodne z celami jednostek organizacyjnych, w których powsta­ją; nazywamy takie grupy „klikami”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)