Kategoria: Nauka

Kampanie wyborcze

Finansowanie kampanii wyborczej przez komitety wyborcze ma charakter jawny. Jeśli chodzi o Komitety Wyborcze Partii Politycznych, to pieniądze na wybory mogą pochodzić tylko z tzw. funduszu wyborczego. Pieniądze jakie wpływają do funduszu wyborczego mogą pochodzić tylko z wkładu członków partii,

Kandydaci na posłów i senatorów

Kiedy zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób zgłaszani są kandydaci w sejmie to odpowiedź jest prosta: każdy komitet wyborczy może zgłosić 1 listę wyborczą w każdym okręgu. Taka lista powinna być poparta co najmniej 5 000 podpisów. Komitet wyborczy, który

Kierowanie przedsiębiorstwem

Realizacja funkcji kierowniczych polega na wykonywaniu czynności typu podejmowanie decyzji, wydawanie poleceń oraz kontrola i wyciąganie wniosków. Podejmowanie decyzji polega na wyborze jednego z kilku dostępnych wariantów. Kolejnym etapem jest uzasadnienie wyboru. Jest to konieczne po to by przekonać pracownika

Kontakty polityczne

Ostrym tonem zastrzeżono „nienaruszalność polskich granic” i „polskiego tytułu własności do nieruchomości”, tak jakby Bundestag próbował to podważyć. Nagłe ochłodzenie w stosunkach polsko-niemieckich skłoniło ówczesną prezydent Bundestagu Ritę Süssmuth do złożenia nieplanowanej, krótkiej wizyty w Warszawie. Odpowiedzialne za te zadrażnienia

Objętość Wrzechświata

Z matematycznego punktu widzenia objętość Wszechświata może być dowolnie mała, nawet jeśli krzywizna Wszechświata jest dowolnie duża. Oznacza to, że niezależnie od tego jak obserwowana przestrzeń bliska jest euklidesowej, zawsze warto będzie poszukiwać sferycznej kosmicznej topologii. Wyniki różnorodnych obserwacji astronomicznych

Kosmolodzy

Niestety, kosmolodzy nie potrafią wyznaczyć tego momentu, gdyż nie wiedzą, co spowodowało inflację. Niektórzy fizycy uważają, że inflacja rozpoczęła się, gdy trzy fundamentalne oddziaływania silne, słabe i elektromagnetyczneoddzieliły się wkrótce po powstaniu Wszechświata. Zgodnie z tą teorią w momencie narodzin

Jowisz

Jowisz ma praktycznie swój mały układ słoneczny.Dzięki swojej niewiarygodnie dużej grawitacji, Jowisz przyciągnął księżyce i inny kosmiczny gruz. W większości panuje wśród nich porządek, ale po orbitach wokół Jowisza krążą też nietypowe księżyce. To ujarzmiony chaos. Można je sobie wyobrazić,

Kontrakt rządowy na X34

W tym samym czasie wygasł także kontrakt rządowy na X34 pojazd wielokrotnego użytku, który startował do lotu na orbitę z wysokości kilkunastu kilometrów, na jaką był wynoszony przez samolot pasażerski typu L1011. Na wszystkie te niedokończone programy wydano około miliarda

Obszary zglobalizowane

Pomimo, że Globalizacja obejmuje cały świat, istnieją obszary, które są niezwykle silnie objęte jej działaniem. Globalizacja, jak można sugerować się już samą nazwą zjawiska, obejmuje cały świat, jednakże są obszary wyjątkowe, na których ten postępuje najszybciej i najbardziej intensywnie. Przede

Odbiór prawa jazdy

Jednym z ostatnich w kolejności żądań będzie zawrócenie na trzy. Może się zdarzyć, ze wyjedziemy z egzaminatorem nieznacznie poza miasto i karze on nam zawrócić na tak zwane trzy. Trzeba przyznać, ze jest to jedno z najtrudniejszych żądań egzaminacyjnych i

Promienie dysków

Dzięki takim oszacowaniom stwierdzono, że promienie dysków mieszczą się w zakresie od 100 do 1000 j.a. (jednostka astronomiczna jest zdefiniowana jako średnia odległość Ziemi od Słońca i wynosi 149 600 000 km), czyli są od 20 do 200 razy większe

Wyniki

Pierwsze wyniki przeszło rocznych obserwacji prowadzonych z odległego od Ziemi o 1.5 min km miejsca głęboko w przestrzeni kosmicznej zostały opublikowane pod koniec stycznia 2003 roku. Przygotowywana przez Europejską Agencję Kosmiczną sonda Planck, która zostanie wystrzelona w 2007 roku, pozwoli